ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิระวรรณ พึ่งสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 3
2 2540 1
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 อัตราการขาดยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ
2 อัตราการขาดยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
3 อัตราการขาดยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2540
4 สาเหตุการขาดการรับวัคซีนของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และหญิงมีครรภ์ในชุมชนก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ