ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 9
2 นันทริกา ชันซื่อ 6
3 อรัญญา พลพรพิสิฐ 5
4 วีณา เคยพุดซา 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
6 วรา พานิชเกรียงไกร 4
7 อัจฉริยา ไศละสูต 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2
9 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
10 เจนนุช ว่องธวัชชัย 2
11 สถิตย์ อรุณแสง 1
12 สถาพร สุวรรณรักษ์ 1
13 สุภัทรตรา เจียมศักดิ์ 1
14 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
15 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
16 Chirasak Tangtrongpairoj 1
17 ระบิล รัตนพานี 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
20 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 1
21 ฐนิดา เหตระกูล 1
22 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
23 Jirasak Tangtrongpiras 1
24 สุกัลญา เจริญศรี 1
25 เอนโดะ, มากาโตะ 1
26 ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์ 1
27 เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ 1
28 กฤติยา อินทรเผือก 1
29 ฐิติลาวัณย์ กลิ่นคล้ายกัน 1
30 ภัทรา หาญจริยากูล 1
31 นงนุช อัศววงศ์เกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 2
3 2549 3
4 2548 1
5 2547 2
6 2546 1
7 2543 1
8 2542 2
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 4
12 2538 2
13 2537 1
14 2536 2
15 2535 1
16 2534 1
17 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาฤทธิ์ของยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) และ สารสกัดจากพญายอในการต้านเชื้อ Koi Herpesvirus (KHV) ในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2550
2 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
3 ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัย
ปี พ.ศ. 2549
4 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัย
5 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
6 การศึกษาคุณลักษณะต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าในปลาคาร์พ ด้วยสารสกัดใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2548
7 โรคและการใช้ยาในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2547
8 ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
9 โรคและการใช้ยาในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
10 การสำรวจพยาธิภายนอกชนิดต่างๆ ที่พบในปลาหางนกยูงที่ตลาดซันเดย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
11 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและเนื้อปลาดุกด้าน
13 วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2541
14 วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ : รายงานผลโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
15 ผลของโซเดียมไนไตรท์และ/หรือ เมททิลพาราไธออนในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus VS Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2539
16 การศึกษาระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและเนื้อปลาดุกด้าน : รายงานการวิจัย
17 ผลของมลภาวะแวดล้อมต่อกุ้งและปลาทะเลที่เพาะเลี้ยงที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
18 ระดับของไซโตโครมพี 450 และไซโตโครมบี 5 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (CLARIAS(MACROCEPHALUS VS CLARIAS GARIEPINUS) ภายหลังสัมผัสเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลติน
19 ผลของไดคลอร์วอสต่อการทำงานของอะเซทิลโฆลีนเอสเทอเรส ค่าทางโลหิตวิทยา และการทำงานของตับในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2538
20 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสชนิดเชื้อตาย ต่ออัตรารอดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่อายุต่างๆ กัน
21 ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2537
22 การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2536
23 วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ
24 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายของเมททิลพาราไธออน ต่อปลากระพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2535
25 การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2534
26 การศึกษาระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและเนื้อปลาดุกด้าน
ปี พ.ศ. 2530
27 โรคระบาดในปลาน้ำจืด : 2525-2526