ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตมัย สุวรรณประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jintamai Suwanprateeb 42
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 15
3 Kriskrai Sitthiseripratip 14
4 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 13
5 Waraporn Suvannapruk 9
6 Banchong Mahaisavariya 7
7 บรรจง มไหสวริยะ 7
8 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 6
9 รุ่งอรุณ แสนงาม 6
10 Rung-Arun Sanngam 5
11 วิจิตร ธรานนท์ 4
12 กิติยา วสุนธรารัตน์ 4
13 Kitiya Wasoontararat 4
14 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 3
15 ดนุ พรหมมินทร์ 3
16 Rung-Arun Chumnanklang 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 ภาสกร เทศะวิบูลย์ 2
19 Pantida Patirupanusara · 2
20 Danu Prommin 2
21 T. Rubkumintara 2
22 Passakorn Tesavibul 2
23 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 2
24 Wichit Tharanon 2
25 Pattarawit Rukkul 2
26 Philip Oris 2
27 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
28 รัตนา วรปัสสุ 1
29 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
30 ศุภชัย จันฝาก 1
31 วุฒิชัย ไทยเจริญ 1
32 Woothichai Thaijaroen 1
33 Pathawee Khongkhunthian 1
34 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
35 สมภพ อมาตยกุล 1
36 Aki Takenaka 1
37 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
38 สิริพร โตนดแก้ว 1
39 Siriporn Tanodekaew 1
40 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
41 Malinee Prasitsilp 1
42 สุขเกษม กังวานตระกูล 1
43 Kunio Shinohara 1
44 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
45 Sukasem Kangwantrakool 1
46 ปฐวี คงขุนเทียน 1
47 วรากร เจริญสุข 1
48 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
49 บุญเกิด สุวะไชย 1
50 จรัญ ธรานนท์ 1
51 สายชล สมบูรณ์ 1
52 โมริโอะ ยาดะ 1
53 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
54 Pongsak Dulyapraphan 1
55 พรภพ นัยเนตร 1
56 รัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์ 1
57 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
58 ธวัชชัย จันทร์สอาด 1
59 ดารณี สุวพันธ์ 1
60 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
61 พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ 1
62 Ekkarut Viyanit 1
63 อัมพร โพธิ์ใย 1
64 ปิยวิทย์ สรไชยเมธา 1
65 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
66 ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ 1
67 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
68 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
69 Khemchai Hemachandra 1
70 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
71 Ekachai Chaichanasiri 1
72 มารุต วงษ์คำช้าง 1
73 K. Wasoontararat 1
74 Yupaporn Kaewprom 1
75 Jos VANDER SLOTEN 1
76 Marut Wongcumchang 1
77 Surasith Piyasin 1
78 Worawut Wisutmethangoon 1
79 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 1
80 Thongchai Soontarapa 1
81 Saichol Somboon 1
82 Bancha Chernchujit 1
83 Piyavit Sorachaimetha 1
84 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
85 Yongyuth Siripakarn 1
86 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
87 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
88 ธงชัย สุนทราภา 1
89 ยุพาพร แก้วพรม 1
90 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
91 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
92 H. Van Oosterwyck 1
93 Jaturong Jitsaard 1
94 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
95 ธีรพร รับคำอินทร์ 1
96 J. Vander Sloten 1
97 E.L.J. Bohez 1
98 สุธาสินี เกษมศานติ์ 1
99 P. Oris 1
100 R. Van Audekercke 1
101 พรรธิดา ปฏิรูปานุสร 1
102 Theeraporn Rubkumintara 1
103 Sriprasit Boonvisut 1
104 Charan Mahatumarat 1
105 ฟิลิป โอริส 1
106 Natapoom Vatanapatimakul 1
107 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
108 Pantida Patirupanusara 1
109 เข็มชัย เหมะจันทร 1
110 Chalermchon Visayadamrong 1
111 Suthasinee Kasemsarn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 8
2 2552 3
3 2551 6
4 2550 7
5 2549 12
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
2 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
3 การพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก
4 Low temperature preparation of calcium phosphate structure via phosphorization of 3D-printed calcium sulfate hemihydrate based material
5 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
6 Fabrication of Porous Polyethylene by Two-Stepped Heat Treatment and Powder Printing Technique
7 Performance of bioactive hydroxyapatite coating after soaking in simulated body fluid
8 Effect of layer thickness on the phosphorization of 3DP gypsum based monolith
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
10 Development of translucent and strong three dimensional printing models
11 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวชั้นแคลเซียมฟอสเฟตบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีโซล-เจล
13 Fabrication of bioactive hydroxyapatite/ bis-GMA based composite via three dimensional printing
14 Self-reinforcement of three dimensional printing polymethyl methacrylate composite
15 Cold Isostatic Press of Three Dimensional Printed Hydroxyapatite
16 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
17 Effect of binder content on the properties of polymethyl methacrylate fabricated by three dimensional printing technique
ปี พ.ศ. 2550
18 3D Printing of Polymethyl methacrylate: Influence of Infiltration by Heat-cured Sealant
19 Applications of Rapid Prototyping Technology in Dentistry and Medicine
20 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
21 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
22 Strength improvement of critical-sized three dimensional printing parts by infiltration of solvent-free visible light-cured resin
23 Comparative study of 3DP material systems for moisture resistant applications
24 Property improvement of three dimensionally printed polymethyl methacrylate by Bis-GMA based resin infiltration
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
26 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
27 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
28 Influence of composition and post-processing infiltration on physical and mechanical properties of freeform fabricated natural polymers for medical applications
29 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
30 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
31 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
32 Preparation and properties of three dimensional printing materials made from biopolymers for medical applications
33 Preparation of biomaterials composite with mechanically coated particles
34 Improvement in mechanical properties of three-dimensional printing parts made from natural polymers reinforced by acrylate resin for biomedical applications: a double
35 Three dimensional printing of porous polyethylene structure using water-based binder
36 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
37 การผลิตต้นแบบฝ่าเท้าเทียมเพื่อคนพิการไทย
38 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
39 วัสดุการแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
40 การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
41 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
42 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
43 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2544
44 การพัฒนาระบบวัดขนาดรอยกดแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสำหรับการทดสอบความแข็งระดับจุลภาคโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพ
ปี พ.ศ. 2543
45 การศึกษาเทคนิคในการผลิตและทดสอบวัสดุเชิงประกอบสำหรับทดแทนกระดูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 Calcium carbonate filled polyethylene: correlation of hardness and yield stress
47 Rice-husk-ash-based silica as a filler for embedding composites in electronic devices
48 A comparison of degree of properties enhancement produced by thermal annealing between polyethylene and calcium carbonate-polyethylene composites
49 Rapid examination of annealing conditions for HDPE using indentation microhardness test
50 Improvement in mechanical properties of three-dimensional printing parts made from natural polymers reinforced by acrylate resin for biomedical applications: A double infiltration approach
51 Preparation and properties of three dimensional printing materials made from biopolymers for medical applications
52 Three-dimensional printing of porous polyethylene structure using water-based binders
53 Low temperature preparation of calcium phosphate structure via phosphorization of 3D-printed calcium sulfate hemihydrate based material
54 Mechanical and in vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-printing
55 Effect of binder content on the material properties of polymethyl methacrylate fabricated by three dimensional printing technique
56 Self-reinforcement of three dimensionally printed polymethyl methacrylate
57 Fabrication of bioactive hydroxyapatite/bis-GMA based composite via three dimensional printing
58 Properties improvement of three-dimensionally printed polymethyl methacrylate by bis-GMA-based resin infiltration
59 3D printing of hydroxyapatite: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
60 Comparative study of 3DP material systems for moisture resistance applications
61 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D printing technique
62 Performance of bioactive hydroxyapatite coating after soaking in simulated body fluid
63 Effect of layer thickness on the phosphorization of 3DP gypsum based monolith
64 Evaluation of heat treatment regimes and their influences on the properties of powder-printed high-density polyethylene bone implant
65 Preparation and comparative study of a new porous polyethylene ocular implant using powder printing technology
66 Single step preparation of nanosilver loaded calcium phosphate by low temperature co-conversion process
67 Customized three dimensional printed porous polyethylene for calvarial reconstruction
68 Antimicrobial performance and cytotoxicity of antibiotics impregnated hydroxyapatite for osteomyelitis treatment
69 Preparation of nanosilver loaded calcium phosphate by IN SITU phase conversion process
70 Crack formation analysis of return air flow clamping in air conditioning using finite element method
71 Preparation of 3DP hydroxyapatite composite by single and double pass poly(?-caprolactone) infiltration
72 Influence of printing parameters on the transformation efficiency of 3D-printed plaster of paris to hydroxyapatite and its properties
73 Development of porous powder printed high density polyethylene for personalized bone implants
74 Preparation and characterization of nanosized silver phosphate loaded hydroxyapatite by single step co-conversion process
75 In vivo assessment of new resorbable PEG-PPG-PEG copolymer/starch bone wax in bone healing and tissue reaction of bone defect in rabbit model
76 Development of antibiotics impregnated nanosized silver phosphate-doped hydroxyapatite bone graft
77 Preparation and characterization of PEG-PPG-PEG copolymer/pregelatinized starch blends for use as resorbable bone hemostatic wax
78 Evaluation of PEG-PPG-PEG copolymer blends for using as resorbable bone wax
79 Preparation of 3DP hydroxyapatite/polycaprolactone composite by a novel sequential infiltration technique
80 Preparation and characterization of 3D printed porous polyethylene for medical applications by novel wet salt bed technique
81 Preparation and characterizations of antibiotic impregnated microporous nano-hydroxyapatite for osteomyelitis treatment