ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา สุวิทวัส
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 1
7 2543 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อการเรียนรู้ด้านความรู้ในการประเมินภาวะสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
ปี พ.ศ. 2553
4 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกบำบัดพิเศษ
5 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกบำบัดพิเศษ
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
7 โครงการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
8 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของการกายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนต่อต่ออุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
10 ผลของการกายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนต่อต่ออุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2543
11 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น