ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนาภา โสภณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม
5 การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
8 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
9 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
10 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
ปี พ.ศ. 2539
11 ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
ปี พ.ศ. 2536
12 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2534
13 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
14 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
15 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2532
16 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
18 ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา