ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตใส ลาวัลย์ตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 3
3 2550 5
4 2548 1
5 2544 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2551
3 ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน : ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
4 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
7 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นเพศหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย
8 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
9 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นเพศหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย
10 การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของการออกกำลังกายแบบรำตะบองต่อสมรรถภาพทางกายและภาวะสุขภาพของสตรีวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
12 พัฒนกิจของครอบครัวที่มีภรรยาวัยรุ่น : ศึกษาในระยะแต่งงาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย