ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตใส ลาวัลย์ตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2548 1
5 2544 1
6 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2551
2 ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน : ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
3 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
5 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นเพศหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของการออกกำลังกายแบบรำตะบองต่อสมรรถภาพทางกายและภาวะสุขภาพของสตรีวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
7 พัฒนกิจของครอบครัวที่มีภรรยาวัยรุ่น : ศึกษาในระยะแต่งงาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย