ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตราภา กุณฑลบุตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 1
4 2523 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
2 การประเมินการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2549-2550
ปี พ.ศ. 2550
3 แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
4 บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
5 แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ปี พ.ศ. 2523
6 สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย