ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตราพรรณ พิลึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม
2 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัดบรรจุดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก
3 ผลของไดโอดเปล่งแสงและสูตรอาหารต่อการพัฒนาของกล้วยไม้ฟาแลนนอพซิสในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2532
4 การศึกษาเปรียบเทียมต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย โดยใช้พันธุ์ปลูกที่ขยายพันธุ์ปลูก โดยวิธีเดิมและพันธุ์ปลูกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2529
5 ต้นทุนและรายได้จากการผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อประดับ