ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรดี ลุประสงค์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 การตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว จากน้ำส้มควันไม้
4 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบ้างชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
6 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค
8 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติของแป้งคาร์บอกซีเมทิลในการเป็นสารช่วยแขวนตะกอนในยาน้ำเชื่อมแห้ง