ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนำภูมิต้านทานพืชเพื่อป้องกันแมลงของเชื้อ Paenibacillus pabuli
2 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก
3 ศักยภาพของสูตรสารสกัดหนอนตายหยากในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก
ปี พ.ศ. 2555
4 อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553
5 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสาน
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
7 การศึกษาแมลงศัตรูข้าวโพด และแมลงพาหนะนำโรคข้าวโพด
8 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูข้าว
ปี พ.ศ. 2552
9 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชในการยับยั้งแมลงศัตรูพืชผัก
10 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)