ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุภา วิโยชน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 4
6 2555 4
7 2554 7
8 2553 5
9 2552 7
10 2551 12
11 2550 11
12 2549 6
13 2548 8
14 2547 1
15 2539 1
16 1086 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาปัจจัยในการหมักน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2559
2 พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ปี พ.ศ. 2558
3 กลไกของกล้วยไทยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยรังสียูวีบี
4 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาปัจจัยในการหมักน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2556
6 สารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย (2V Research Program)
7 สารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย (2V Research Program)
8 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
9 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2555
10 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ
11 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
12 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
13 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2554
14 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
15 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
16 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
17 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
18 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
19 ศักยภาพของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานกับแป้ง ในการนำส่งทีจีเอฟ-เบต้า 1 และเซลล์กระดูกอ่อน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน
20 ประสิทธิภาพของเนื้อผลมะละกอ และกล้วยในการป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย เนื่องจากรังสี UVB: การศึกษาในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
21 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
22 การพัฒนาอนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดเปลือกต้นทานาคาและจากวุ้นว่านจระเข้เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์แสงแดด
23 The Efficacy and Safety of Microemulsioncontaining Essential Oil Isolated from Ocimum Basilicum L. in the Treatment of Acne.
24 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
25 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2552
26 การตั้งตำรับและพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes
27 การพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษาประเภทโปรตีน
28 ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
29 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การประเมินความสามารถในการดูดซึมของสารสกัดจากพรมมิ โดยใช้เซลล์คาโค 2 เป็นแบบจำลองในการศึกษา
30 การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
31 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
32 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
34 ความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซานและแป้ง
35 การตั้งตำรับและพัฒนาแผ่นแปะผิวบริเวณใบหน้าผสมสารสกัดจากผลมะขาม
36 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลาโดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากครอสลิงค์โพลีเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานและแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
37 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลาโดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์โพลีเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานและแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
38 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสีในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
39 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
40 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
41 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
42 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
43 การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
44 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
45 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลา โดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์พอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน และแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
46 ศักยภาพของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซาน-แป้งต่อการนำไปใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
47 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของไฮโดรเจลที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถนำเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด และนำส่งเซลล์ต้นกำเนิดที่ช่วยในการสร้างกระดูกที่ได้จากมนุษย์และสารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
48 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลา โดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์พอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน และแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
49 ความสามารถในการเข้ากันได้ของสิ่งมีชีวิตของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทีได้จากพอลิเมอร์ผสมของชานและแป้ง
50 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
51 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
52 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
53 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
54 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลา โดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์พอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน และแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
55 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
56 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
57 การพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษาประเภทโปรตีน
58 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
59 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
61 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2548
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
63 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
65 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
66 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
67 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
68 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
69 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
ปี พ.ศ. 2547
70 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2539
71 การพัฒนายาแปะผิวหนังไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรต โดยการใช้ครอสลิงค์ไคโตแซนเป็นเมมเบรนควบคุมอัตราการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
72 วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ สำหรับแผลผู้ป่วยเบาหวาน “Herbal materials for better quality of life
73 The Efficacy and Safety of Microemulsioncontaining Essential Oil Isolated from Ocimum Basilicum L. in the Treatment of Acne.