ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุภา วิโยชน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 2
5 2557 1
6 2556 5
7 2555 4
8 2554 3
9 2553 2
10 2552 6
11 2551 11
12 2550 4
13 2549 3
14 2548 5
15 2547 1
16 2539 1
17 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกและศึกษาผลทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาปัจจัยในการหมักน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2559
3 พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ปี พ.ศ. 2558
4 กลไกของกล้วยไทยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยรังสียูวีบี
5 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาปัจจัยในการหมักน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2556
7 สารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย (2V Research Program)
8 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
9 สารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย (2V Research Program)
10 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
11 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
13 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ
14 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
15 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
ปี พ.ศ. 2554
16 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
17 ศักยภาพของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานกับแป้ง ในการนำส่งทีจีเอฟ-เบต้า 1 และเซลล์กระดูกอ่อน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน
18 ประสิทธิภาพของเนื้อผลมะละกอ และกล้วยในการป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย เนื่องจากรังสี UVB: การศึกษาในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
19 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
20 การพัฒนาอนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดเปลือกต้นทานาคาและจากวุ้นว่านจระเข้เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์แสงแดด
ปี พ.ศ. 2552
21 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
22 การตั้งตำรับและพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes
23 การพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษาประเภทโปรตีน
24 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การประเมินความสามารถในการดูดซึมของสารสกัดจากพรมมิ โดยใช้เซลล์คาโค 2 เป็นแบบจำลองในการศึกษา
25 การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
26 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2551
27 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
28 ความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซานและแป้ง
29 การตั้งตำรับและพัฒนาแผ่นแปะผิวบริเวณใบหน้าผสมสารสกัดจากผลมะขาม
30 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลาโดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากครอสลิงค์โพลีเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานและแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
31 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลาโดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์โพลีเมอร์ผสมระหว่างไคโตซานและแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
32 ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
33 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสีในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
34 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
35 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
36 การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
37 ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
38 การตั้งตำรับและพัฒนาระบบนำส่งยาซึ่งควบคุมโดยเวลา โดยการใช้ไฮโดรเจลที่เกิดจากการครอสลิงค์พอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน และแป้งเป็นเมทริกซ์ที่ควบคุมการปลดปล่อย
39 ศักยภาพของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซาน-แป้งต่อการนำไปใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
40 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของไฮโดรเจลที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถนำเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด และนำส่งเซลล์ต้นกำเนิดที่ช่วยในการสร้างกระดูกที่ได้จากมนุษย์และสารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
41 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
42 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
43 การพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษาประเภทโปรตีน
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2548
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
46 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
47 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
48 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
49 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
ปี พ.ศ. 2547
50 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2539
51 การพัฒนายาแปะผิวหนังไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรต โดยการใช้ครอสลิงค์ไคโตแซนเป็นเมมเบรนควบคุมอัตราการปลดปล่อย