ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จานุลักษณ์ ขนบดี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 2
9 2543 1
10 2540 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาและฟักทองสำหรับระบบอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
4 การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคผลสด
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2550
6 การสร้างประชากรพื้นฐานของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาระบบเขตกรรมที่เหมาะสม สำหรับการปลูกฟักทอง
8 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า ในเขตจังหวัดตาก นครสวรรค์และสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2548
9 การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง
10 การพัฒนาพันธุ์ความบริสุทธิ์ของผักกาดเขียวกวางตุ้งสายพันธุ์ราชมงคล 1 และปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2543
11 การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคผลผลิตสด
ปี พ.ศ. 2540
12 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีโปรตีนในเมล็ดสูง