ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา ปัทมธรรมกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
2 การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถสูงด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย
4 สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 11
6 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
8 วิเคราะห์การสร้างวาทกรรมความงามของโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว