ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จันทร์เพ็ญ ชูปรภาวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536
2 การลงทุนในเด็ก
ปี พ.ศ. 2549
3 การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
4 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2547
5 โครงการการศึกษาระยะยาวในเด็กไทย ระยะที่ 1 (The Prospective cohort Study in Thai Children, Youth and Family)
ปี พ.ศ. 2546
6 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 จากครรภ์มารดาสู่อนาคต
8 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยระยะยาว
9 การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่1 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย: ประสบการณ์จากการดำเนินการในระยะแรกเริ่ม
ปี พ.ศ. 2543
10 สาเหตุการตายในประเทศไทย ระยะที่1 จำนวน 5 จังหวัด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน ระนอง และกรุงเทพมหานคร 4 เขต บางเขน สายไหมา ดอนเมือง และหลักสี่
11 สถานะสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
ปี พ.ศ. 2541
13 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
14 การสำรวจสุขภาพประชากรวัย 50 ปีขึ้นไปประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2540
15 การสำรวจสุขภาพประชากรวัย 50 ปีขึ้นไป ประเทศไทย ปี พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2539
16 รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยด้วยการสอบถาม และตรวจร่างกายทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2534-2535
17 การสำรวจสุขภาพประชากรวัย 50 ปีขึ้นไปประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538
18 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
ปี พ.ศ. 2530
19 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดจันทบุรี 7-20 กุมภาพันธ์ 2529
ปี พ.ศ. 2529
20 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดจันทบุรี 7-20 กุมภาพันธ์ 2529