ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยัังจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2558
2 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแแลคติคแอซิด โดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด
6 การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมของผงสีสกัดจากเมล็ดมะขามบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2554
7 การย้อมสีธรรมชาติและการเติมสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตบนผ้าฝ้ายที่มีไซโคลเดกซ์ตริน
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
9 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด
10 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของสีดีสเพิร์สชนิดเอโซ
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด
12 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของลีดีสเพิร์สชนิดเอโซ
ปี พ.ศ. 2549
13 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม
14 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย