ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2549 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย
2 สถานการณ์การใช้ยาในห้องปฐมพยาบาลของสถานศึกษา ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
4 การพัฒนาการให้บริการเภสัชสนเทศ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
5 สถานการณ์การใช้ยาในห้องปฐมพยาบาลของสถานศึกษา ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาชีวสมมูลของยา clarithromycin MR ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยและพัฒนางานบริการสารสนเทศด้านยาทางอินเตอร์เน็ทสำหรับเยาวชน
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยและพัฒนางานบริการสารสนเทศด้านยาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเยาวชน