ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 10
2 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 8
3 วิภาวี ศรีคำภา 6
4 ธนกร โรจนกร 6
5 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 5
6 วีระ สุวรรณศร 4
7 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 3
8 วราภรณ์ สกลไชย 3
9 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
11 ก่อเกียรติ ใจอ่อน 2
12 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
13 สุรีพร เกตุงาม 2
14 เทอดไทย ทองอุ่น 2
15 สุกัลยา ทาโบราณ 2
16 ไพโรจน์ จันธาน 2
17 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 2
18 เกษม นันทชัย 2
19 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 1
20 ศุภทรานี ชาญเวช 1
21 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
22 ฉลอง วชิราภากร 1
23 สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์ 1
24 งบประมาณแผ่นดิน 1
25 Juntanee Uriyapongson 1
26 อรทัย ตันกำเนิดไทย 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
28 อุไรวรรณ คชสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 9
7 2552 10
8 2551 13
9 2550 6
10 2549 2
11 2548 4
12 2547 1
13 2546 1
14 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาข้าวเสริมสารสกัดจากพืชโดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
4 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
5 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
6 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป
8 การใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
9 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
10 องค์ประกอบทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระและอายุการเก็บรักษาของใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสกัดจากรำข้าว
ปี พ.ศ. 2554
11 องค์ประกอบทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระและอายุการเก็บรักษาของใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสกัดจากรำข้าว
12 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป II
13 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
14 การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากการมะเขือเทศเหลือทิ้ง และผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลติผลพลอยได้
15 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
16 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
17 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
18 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป
19 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
20 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งใยอาหารสูงจากแป้งทนย่อย
21 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
22 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
23 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
24 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อ เมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
25 การสกัดและการเตรียมใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากข้าวเพื่อการผลิตขนมปังใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2552
26 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน II
27 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
28 การพัฒนาผงที่มีสารเส้นใยอาหารสูงและไลโคปีนผงจากกากมะเขือเทศและการศึกษาถึงการให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ
29 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
30 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
31 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
32 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
33 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
34 การสกัดและคุณลักษณะของอินนูลินผงจากแก่นตะวัน
35 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรีแบบดั้งเดิม และแบบลดไขมัน
ปี พ.ศ. 2551
36 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
37 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
38 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
39 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเกตไก่แช่เยือกแข็ง
40 การเกิด Resistant starch โดยกระบวนการใช้ความร้อนและการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้
41 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
42 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
43 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
44 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
45 ผลของโปรตีนและไขมันในปลายข้าวที่ใช้เป็นแอดจังท์ ต่อความคงตัวของฟองและกลิ่นรสในเบียร์
46 อินูลินในแก่นตะวัน : การสกัด การวัดและผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเค้กไขมันต่ำ
47 การเกิด Resistant starch โดยการใช้กระบวนการความร้อน และการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้
48 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
ปี พ.ศ. 2550
49 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
50 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
51 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
52 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
53 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
54 การเปรียบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยว และเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
ปี พ.ศ. 2549
55 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
56 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2548
57 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
58 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่ได้จากการอัดพองในสภาวะรุนแรงและรุนแรงน้อยโดยใช้เครื่องอัดพองชนิดสกรูเดี่ยว
59 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
60 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
ปี พ.ศ. 2547
61 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
62 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากกากมะเขือเทศเหลือทิ้ง และผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้
64 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวพันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร