ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 10
2 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 8
3 ธนกร โรจนกร 6
4 วิภาวี ศรีคำภา 6
5 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 5
6 วีระ สุวรรณศร 4
7 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 3
8 วราภรณ์ สกลไชย 3
9 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
11 ก่อเกียรติ ใจอ่อน 2
12 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
13 สุรีพร เกตุงาม 2
14 เทอดไทย ทองอุ่น 2
15 สุกัลยา ทาโบราณ 2
16 ไพโรจน์ จันธาน 2
17 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 2
18 เกษม นันทชัย 2
19 ศุภทรานี ชาญเวช 1
20 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
21 สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์ 1
22 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 1
23 Juntanee Uriyapongson 1
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
25 อรทัย ตันกำเนิดไทย 1
26 งบประมาณแผ่นดิน 1
27 อุไรวรรณ คชสถิตย์ 1
28 ฉลอง วชิราภากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 6
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 9
7 2552 10
8 2551 13
9 2550 6
10 2549 2
11 2548 4
12 2547 1
13 2546 1
14 543 81
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาข้าวเสริมสารสกัดจากพืชโดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 การพัฒนา และ การใช้ประโยชน์ของ ข้าวสี ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
4 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
5 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
6 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
7 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป
9 การใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
10 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
11 องค์ประกอบทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระและอายุการเก็บรักษาของใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสกัดจากรำข้าว
ปี พ.ศ. 2554
12 องค์ประกอบทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระและอายุการเก็บรักษาของใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสกัดจากรำข้าว
13 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป II
14 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
15 การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากการมะเขือเทศเหลือทิ้ง และผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลติผลพลอยได้
16 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
17 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
18 การสกัดและการเตรียมเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากรำข้าวและผลต่อเครื่องดื่มสุขภาพ
19 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป
20 อิทธิพลของอินูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
21 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งใยอาหารสูงจากแป้งทนย่อย
22 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
23 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
24 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
25 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อ เมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
26 การสกัดและการเตรียมใยอาหารชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจากข้าวเพื่อการผลิตขนมปังใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2552
27 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน II
28 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
29 การพัฒนาผงที่มีสารเส้นใยอาหารสูงและไลโคปีนผงจากกากมะเขือเทศและการศึกษาถึงการให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ
30 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
31 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
32 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
33 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
34 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
35 การสกัดและคุณลักษณะของอินนูลินผงจากแก่นตะวัน
36 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรีแบบดั้งเดิม และแบบลดไขมัน
ปี พ.ศ. 2551
37 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
38 การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
39 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
40 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเกตไก่แช่เยือกแข็ง
41 การเกิด Resistant starch โดยกระบวนการใช้ความร้อนและการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้
42 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
43 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
44 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
45 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
46 ผลของโปรตีนและไขมันในปลายข้าวที่ใช้เป็นแอดจังท์ ต่อความคงตัวของฟองและกลิ่นรสในเบียร์
47 อินูลินในแก่นตะวัน : การสกัด การวัดและผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเค้กไขมันต่ำ
48 การเกิด Resistant starch โดยการใช้กระบวนการความร้อน และการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้
49 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
ปี พ.ศ. 2550
50 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
51 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
52 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
53 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
54 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
55 การเปรียบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยว และเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
ปี พ.ศ. 2549
56 การเปรัยบเทียบและการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมข้าวผงสำเร็จรูปที่ทำการแปรรูปจากการใช้เครื่องอัดพองแบบสกรูเดี่ยวและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
57 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2548
58 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
59 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่ได้จากการอัดพองในสภาวะรุนแรงและรุนแรงน้อยโดยใช้เครื่องอัดพองชนิดสกรูเดี่ยว
60 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก
61 ผลของพันธ์ข้าวต่อสารให้กลิ่นรสในเบียร์
ปี พ.ศ. 2547
62 คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
63 ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการเจลของแป้งจากปลายข้าวจ้าวและความคงตัวของอนุภาคความขุ่นในเบียร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากกากมะเขือเทศเหลือทิ้ง และผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้
65 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวพันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร