ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนา รณฤทธิวิชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ประยุกต์รูปแบบกรุงเทพ 7
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุสตรี
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุสตรี
ปี พ.ศ. 2535
4 สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
8 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล