ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรี ทองเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาพร พฤฒิพรรลาย 6
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 6
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
4 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 5
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 โครงการวิจัย Matching Fund 4
7 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
8 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 3
9 สมสมร ชิตตระการ 3
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
12 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
13 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
14 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
15 สันทัด วิเชียรโชติ 2
16 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 2
17 กิตติบดี แสงทอง 2
18 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
19 พิชญา เตชะภัทรกุล 2
20 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
21 นวนิต จิตโสภา 1
22 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
23 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
24 ปัญณ์ พรหมโชติ 1
25 โกวิท พูนยิ้ม 1
26 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
27 ดวงกมล เจริญกุล 1
28 สุรพงษ์ ยิ้มละมัย 1
29 ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ 1
30 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 1
31 ภาวิณี ชินะโชติ 1
32 สกล สุวรรณโชติ 1
33 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
34 ทรงเกียรติศักดิ์ ภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 6
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 4
11 2548 2
12 2547 2
13 2536 1
14 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
5 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
7 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลต่อสมบัติออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลานิล
9 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและสมบัติต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดำหลังการบีบน้ำมัน
10 ความคงตัวของแอสทาซานทีนที่สกัดจากหัวกุ้งขาวในสารละลายของโปรตีนไฮโดรไลเสทของกากงาดำ
11 ความคงตัวของแอสทาซานทีนที่สกัดจากหัวกุ้งขาวในสารละลายของโปรตีนไฮโดรไลเสทของกากงาดำ
12 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและสมบัติต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดำหลังการบีบน้ำมัน
13 ผลของปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลต่อสมบัติออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลานิล
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล
15 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
ปี พ.ศ. 2552
16 การผลิตสารต้านออกวิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลิตภัณฑ์โปรตีนฮีมผงจากน้ำเลือดปลาทูน่าและการนำไปใช้ได้ในงานชีวภาพหรือร่างกาย (bioavailability)
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำลวกกุ้งทราย
22 ซอบชั่นไอโซเทอร์มและผลของความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องปรุงรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบ
ปี พ.ศ. 2549
23 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
24 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ
25 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุเรียนกวน
26 สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
ปี พ.ศ. 2548
27 การประยุกต์ใช้หลักการของ Hurdle concept เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
28 ผลของโซเดียมคลอดไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
29 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน
30 การลดความสูญเสียจากขั้นตอนการบรรจุในกระบวนการผลิตปลากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2536
31 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
33 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
34 สมบัติการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่เตรียมจากเศษเหลือของการผลิตซูริมิ
35 สมบัติการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่เตรียมจากไฮโดรไลเสทของเครื่องในปลาทูน่า