ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรี ทองเรือง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 6
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 สถาพร พฤฒิพรรลาย 6
4 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
5 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 5
6 โครงการวิจัย Matching Fund 4
7 สมสมร ชิตตระการ 3
8 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
9 งบประมาณแผ่นดิน 3
10 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 3
11 กิตติบดี แสงทอง 2
12 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
13 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 2
14 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
15 พิชญา เตชะภัทรกุล 2
16 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
17 สันทัด วิเชียรโชติ 2
18 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
19 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
20 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
21 นวนิต จิตโสภา 1
22 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
23 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
24 ปัญณ์ พรหมโชติ 1
25 โกวิท พูนยิ้ม 1
26 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
27 ดวงกมล เจริญกุล 1
28 สุรพงษ์ ยิ้มละมัย 1
29 ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ 1
30 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 1
31 ภาวิณี ชินะโชติ 1
32 สกล สุวรรณโชติ 1
33 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
34 ทรงเกียรติศักดิ์ ภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 6
6 2553 3
7 2552 7
8 2551 2
9 2550 4
10 2549 4
11 2548 2
12 2547 2
13 2545 1
14 2542 1
15 2536 1
16 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
3 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เตรียมจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงา หลังการบีบน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
5 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
6 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
8 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลต่อสมบัติออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลานิล
10 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและสมบัติต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดำหลังการบีบน้ำมัน
11 ความคงตัวของแอสทาซานทีนที่สกัดจากหัวกุ้งขาวในสารละลายของโปรตีนไฮโดรไลเสทของกากงาดำ
12 ความคงตัวของแอสทาซานทีนที่สกัดจากหัวกุ้งขาวในสารละลายของโปรตีนไฮโดรไลเสทของกากงาดำ
13 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและสมบัติต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดำหลังการบีบน้ำมัน
14 ผลของปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลต่อสมบัติออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลานิล
ปี พ.ศ. 2553
15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล
16 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
17 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
ปี พ.ศ. 2552
18 การผลิตสารต้านออกวิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรส และผลของสารสกัดจากใบกระเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอย
20 ผลิตภัณฑ์โปรตีนฮีมผงจากน้ำเลือดปลาทูน่าและการนำไปใช้ได้ในงานชีวภาพหรือร่างกาย (bioavailability)
21 การผลิตสารต้านออกซิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
23 ผลิตภัณฑ์โปรตีนฮีมผงจากน้ำเลือดปลาทูน่าและการนำไปใช้ได้ในงานชีวภาพหรือร่างกาย (bioavailability)
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
ปี พ.ศ. 2551
25 ผลิตภัณฑ์โปรตีนฮีมผงจากน้ำเลือดปลาทูน่าและการนำไปใช้ได้ในงานชีวภาพหรือร่างกาย (bioavailability)
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำลวกกุ้งทราย
29 ซอบชั่นไอโซเทอร์มและผลของความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องปรุงรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบ
30 สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
ปี พ.ศ. 2549
31 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
32 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ
33 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุเรียนกวน
34 สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
ปี พ.ศ. 2548
35 การประยุกต์ใช้หลักการของ Hurdle concept เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
36 ผลของโซเดียมคลอดไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
37 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน
38 การลดความสูญเสียจากขั้นตอนการบรรจุในกระบวนการผลิตปลากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2545
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2542
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2536
41 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
43 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
44 สมบัติการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่เตรียมจากเศษเหลือของการผลิตซูริมิ
45 สมบัติการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่เตรียมจากไฮโดรไลเสทของเครื่องในปลาทูน่า