ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญญา จารุศิริ 7
2 อรุบล โชติพงศ์ 3
3 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 3
4 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 3
5 บุญทวี ศรีประเสริฐ 2
6 กฤตยา ปัทมาลัย 2
7 วิลาวัณย์ อติชาติ 2
8 พรสวาท วัฒนกุล 2
9 ไม่มีข้อมูล 2
10 สมฤดี สักการเวช 2
11 นำรวี สุเสวี 1
12 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 ธนการ แก้วประสิทธิ์ 1
15 อาวีพรรณ อินทามระ 1
16 พัชรินทร์ เหล็กกล้า 1
17 ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, 1
18 ศศิพิมพ์ พุ่มเพ็ง 1
19 ศิวจิกา เวชโช 1
20 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
21 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักธรณีวิทยา 1
22 สันต์ อัศวพัชระ 1
23 สมบัติ อยู่เมือง 1
24 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
25 Sinclair, Gavin 1
26 กนิษฐา กาญจนบัตร 1
27 ญาดา ว่องวัฒนากูล 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 1
5 2551 1
6 2542 1
7 2541 1
8 2537 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การชะละลายตะกั่วจากพลอยทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยแก้วตะกั่ว
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการแหล่งพลอยทับทิม-แซปไฟร์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ศรีลังกาและกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
3 การกำเนิดของหินเมฟิกและอัลตราเมฟิกกับความสัมพันธ์กับแนวตะเข็บธรณีในประเทศไทย
4 ผลกระทบคุณภาพอากาศจากการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อนในจังหวัดจันทบุรี
5 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพลอยคอรันดัมและเบ้าที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยแก้วตะกั่วและเบริลเลียม
6 ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ยวกัน
7 การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2552
8 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
9 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
10 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2541
11 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
12 ศิลาเคมีของหินบะซอลต์บริเวณอำเภอสบปราบ และอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง