ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพันธ์ ถาวรธิรา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2539 3
4 2531 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการ การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์บนอุปกรณ์ตัดคว้านสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
2 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์บนอุปกรณ์ตัดคว้าน สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2539
3 การวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของสารโดยวิธีไร้ขั้วสัมผัสที่ความถี่ไมโครเวฟ
4 การวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของสารโดยวิธีไร้ขั้วสัมผัสที่ความถี่ไมโครเวฟ
5 การวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของสารโดยวิธีไร้ขั้วสัมผัสที่ความถี่ไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2531
6 ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันสินเชื่อ