ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพงศ์ ศุภเดช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 18
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 17
3 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 8
4 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 7
5 Amporn Poyai 6
6 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 6
7 อภิรักษ์ ผันเขียว 5
8 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 5
9 นิธิ อัตถิ 5
10 Charndet Hruanun 5
11 Jakrapong Supadech 5
12 Nithi Atthi 4
13 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 3
14 การุณ แซ่จอก 3
15 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 3
16 Wutthinan Jeamsaksiri 3
17 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 3
18 นิมิต สมหวัง 2
19 Apirak Pankiew 2
20 วิน บรรจงปรุ 2
21 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
22 คมสัน บุณยวณิชย์ 2
23 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 2
24 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
25 Onuma Nimittrakoolchai 2
26 Sitthisuntorn Supothina 2
27 อรพรรณ ทองสุข 2
28 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 2
29 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 2
30 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 1
31 W. Sripumkhai 1
32 J. Supadech 1
33 A. Lekwichai 1
34 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
35 ไพบูลย์ ขอมเดช 1
36 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
37 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
38 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
39 S. Rahong 1
40 Charndet Hruanan 1
41 Karoon Saejok 1
42 Oraphan Thongsook 1
43 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 1
44 Oraphan Thongsuk 1
45 Paweena Dulyaseree 1
46 Suwat Sophitpan 1
47 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
48 Nipapan Klunngien 1
49 Win Bunjongpru 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2551 9
4 2550 5
5 2549 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
3 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
4 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
5 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2551
6 กระบวนการสร้างชั้นลายวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำของโครงการ ASTRI-2
7 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
8 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
9 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
10 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
11 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
12 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
13 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
14 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
ปี พ.ศ. 2550
15 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
16 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
17 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
18 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
19 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
ปี พ.ศ. 2549
20 การประยุกต์ใช้ฟิล์มบางเพชร เป็นโฟโตไดโอด โครงสร้างเพชรชนิดพี/อินทรินซิค-ซิลิคอน/เอ็น-ซิลิคอน /
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 A ?60? Field-of-View, highly compact, 3?3 integrated photo-diode array sensor for dual-axis solar tracking