ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมใจ พีรพัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังจากน้ำมันยางนา
2 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
4 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
5 The development of drug delivery system for remineralization of dental enamel
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ II
9 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร II
10 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารเสริมการออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
11 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
12 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
14 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
16 การพัฒนาระบบนำส่งยาควบคุมการออกฤทธิ์: ตัวยาสำคัญมีค่าการละลายขึ้นกับความเป็นกรด-ด่าง
17 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
18 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
23 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
25 การพัฒนาอาหารเสริมอัดเม็ดฟองฟู่สำหรับสัตว์ปีก
26 การพัฒนาตำรับยาควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
28 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
30 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
31 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
35 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
38 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2549
39 การพัฒนาตำรับยาเม็ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว
40 การพัฒนาตำรับยาเม้ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว
41 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2548
42 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
ปี พ.ศ. 2547
43 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง
45 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์นานด้วยวิธีออพติไมเซชัน