ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมใจ พีรพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังจากน้ำมันยางนา
2 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
4 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
5 The development of drug delivery system for remineralization of dental enamel
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ II
9 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร II
10 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารเสริมการออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
11 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
12 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
15 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 การพัฒนาระบบนำส่งยาควบคุมการออกฤทธิ์: ตัวยาสำคัญมีค่าการละลายขึ้นกับความเป็นกรด-ด่าง
18 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
19 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
24 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
27 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
29 การพัฒนาอาหารเสริมอัดเม็ดฟองฟู่สำหรับสัตว์ปีก
30 การพัฒนาตำรับยาควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
32 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
34 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
35 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
38 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
40 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
43 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2549
44 การพัฒนาตำรับยาเม็ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว
45 การพัฒนาตำรับยาเม้ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว
46 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2548
47 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
ปี พ.ศ. 2547
48 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง
50 ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบว่านหางจระเข้
51 อะพาไซเดอร์แมงโกสตินแอดฮีซีฟเพสท์ (Apacider-mangostin adhesive pastes, AMAP)
52 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์นานด้วยวิธีออพติไมเซชัน