ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ มหิทธาฟองกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จรูญ มหิทธาฟองกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 วันชัย ริจิรวนิช 3
3 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 2
4 ฉัตรชัย วาจาเกียรติ 1
5 ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 1
6 จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ 1
7 ประเสริฐ ธัญจรูญ 1
8 ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม 1
9 เอกสิน โลหสมบูรณ์ 1
10 ธนากร เกียรติบรรลือ 1
11 นิวัฒน์ ประดับวงศ์ 1
12 วัลลภ เมืองแก้ว 1
13 ปรมัตต์ ตรีวงศ์ 1
14 กนกพร ประทุมสุวรรณ 1
15 สมชาย สงวนศักดิ์ 1
16 ณัฐพล บัวกล่ำ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 สมวงษ์ พุกมาลา 1
20 พิกุล จิรวิบูลย์ 1
21 มานพ ศรีตุลยโชติ 1
22 อานุภาพ คุปตะบุตร 1
23 นิกร ฟองธนกิจ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
26 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
27 จันทนา จันทโร 1
28 ยุดี อภิสัมพุทธางกูร 1
29 วิทยา ยงเจริญ 1
30 ธนะศักดิ์ ทุเรียน 1
31 จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง 1
32 อรุณ ไวว่องกิจการ 1
33 อัจฉรา วัฒนานนท์ 1
34 วิเชียร ตรีรัตนวณิช 1
35 สมศักดิ์ ศิลปนภรพร 1
36 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
37 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
38 ลุ้ย กานต์สมเกียรติ 1
39 สุมาลี ขุนนุ้ย 1
40 คุมพล ล้อตระกานนท์ 1
41 Charoon Mahittafongkul 1
42 Woraphat Phucharoen 1
43 มานพ วงษ์ปราชญ์ 1
44 ศรีไร ทองรัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 6
3 2545 1
4 2543 3
5 2541 1
6 2540 1
7 2539 5
8 2536 2
9 2535 1
10 2532 3
11 2526 1
12 2525 2
13 2524 1
14 2522 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับหน้ากากวิทยุรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการเป่าขึ้นรูปของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
3 การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการรีดพลาสติกแผ่นและการขึ้นรูปร้อนด้วยสุญญากาศของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
4 ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
6 ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการทอผ้า
7 การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA
ปี พ.ศ. 2545
8 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2543
9 การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
10 การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์
11 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง
ปี พ.ศ. 2541
12 ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิจัยการพอกโลหะเฉพาะแห่งด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
14 ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบ ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
15 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก
16 การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
17 การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
18 การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2536
19 การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
20 ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ
ปี พ.ศ. 2535
21 การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2532
22 ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
23 ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตภาชนะอะลูมิเนียมขนาดเล็ก ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
25 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2525
26 การปรับปรุงการผลิตของโรงงานข้าวนึ่งภายในประเทศ
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2524
28 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กังหันลมชนิด 2-4 ใบ สำหรับใช้ในชนบทที่ห่างไกล
ปี พ.ศ. 2522
29 การปรับปรุงการผลิตรถไถนาขนาดเล็กของโรงงานอุตสาหกรรม ภายในประเทศ
30 การศึกษาการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเครื่องผสมคอนกรีต ขนาดเล็กในประเทศไทย