ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรีพร เชื้อเจ็ดตน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2552 2
3 2551 2
4 2549 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือเห็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิลดำแปลงเพศ
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมังคุดต้นแบบเพื่อผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่ม
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตควบคุมคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
6 การเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ในผลิตภัณฑ์เนื้อ