ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริยา อินทรรัศมี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะกรณีศึกษา: พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10, 12 และ 17
2 การศึกษารูปแบบ การจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
4 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2537
5 การลดปริมาณสารหนูในปลาช่อนจากแหล่งที่มีการปนเปื้อน โดยวิธีการต้มหรือการทอด
6 การลดปริมาณสารหนูในปลาช่อนจากแหล่งที่มีการปนเปื้อนสารหนูโดยวิธีการต้มหรือการทอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น