ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี ลอประยูร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จรัสศรี, ลอประยูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาซีเมนต์เชื่อมกระดูกแคลเซียมฟอสเฟตเชิงประกอบชนิดเซ็ตตัวได้เอง เพื่อใช้งานทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาซีเมนต์เชื่อมกระดูกแคลเซียมฟอสเฟตเชิงประกอบชนิดเซ็ตตัวได้เอง เพื่อใช้งานทางการแพทย์
3 การแยกเฟสในระบบ CaO-P2O5-B2O3-Na2O
4 คู่มือปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
5 การพัฒนาซีเมนต์เชื่อมกระดูกแคลเซียมฟอสเฟตเชิงประกอบชนิดเซ็ตตัวได้เองเพื่อใช้งานทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย: ระยะที่ 1
7 คู่มือปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
ปี พ.ศ. 2548
8 การแยกเฟสในระบบ CaO-P2O5-B2O3-Na2O
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบา จากดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
10 การแยกเฟสในระบบ CaO-P2O5-B2O3-Na2O
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในงานทางด้านเซรามิก
12 การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในทางด้านเซรามิก
ปี พ.ศ. 2544
13 การปรับคุณสมบัติทางกลของไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัวหรือผลกระทบจากการฝังวัสดุในสัตว์ทดลอง
14 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกจากกระดูกวัว
ปี พ.ศ. 2543
15 การเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์ชนิดเซ็ตตัวได้เองจากกระดูกวัวหรือควาย
16 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบา จากดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น
17 การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในงานทางด้านเซรามิก
18 การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของไฮดรอกซีแอปาไทด์ชนิดรูพรุนจากกระดูกวัวเพื่อใช้งานเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
19 พัฒนาการใหม่แพทย์ไทยกระดูกเทียมผลผลิตจากซี่โครงเจ้าทุย
20 นักวิจัย มทส รีไซด์เคิลกระดูกสัตว์แทนมนุษย์
21 กระดูกวัว - ควาย เจ๋ง ลุ้นทดลองกับคน
22 นักวิจัย มทส นำกระดูกลัตว์มาผลิตสารทดแทนกระดูกมนุษย์ เอ็มเทคสนใจนำไปพัฒนาต่อมุ่งประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2542
23 การผลิตสารเร่งการสร้างกระดูก ดีมินเนอร์ไรซ์โบนพาร์ติเกิ้ล
ปี พ.ศ. 2539
24 การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์
ปี พ.ศ. 2538
25 ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติของแมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรท์
ปี พ.ศ. 2532
26 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกสัตว์ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2531
27 การทำกระดูกเทียมชนิดที่มีความหนาแน่นสูงจากกระดูกสัตว์
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษาตัวไดอิเล็กตริกชนิดเซรามิกส์ที่ใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2528
29 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกสัตว์ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์ จากกระดูกวัว/ควาย ระยะที่ 1