ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 1
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิเชิงตั้งฉาก
4 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
8 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
9 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2553
11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
13 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
14 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริธึมการสืบค้นแบบสโทแคสติกเชิงวิวัฒน์ สำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
15 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย
ปี พ.ศ. 2552
16 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
17 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
18 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2551
19 ระบบการลงเวลาและประเมินผลการสอบด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่าย
20 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
21 การปรับปรุงอัลกอริทึมการสืบค้น เพื่อการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
22 วิจัยระบบการลงเวลาด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่ายอินทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2549
23 การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น