ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 5
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิเชิงตั้งฉาก
4 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมเชิงคอมบินาทอริคเพื่อสร้างตัวแปรสุ่มหลายตัวที่สัมพันธ์กันสำหรับการจำลองมอนติคาร์โล
8 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
10 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
11 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
13 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
14 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2553
15 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
16 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
17 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
18 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริธึมการสืบค้นแบบสโทแคสติกเชิงวิวัฒน์ สำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
19 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย
ปี พ.ศ. 2552
20 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
21 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
22 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
23 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2551
24 ระบบการลงเวลาและประเมินผลการสอบด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่าย
25 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
26 การปรับปรุงอัลกอริทึมการสืบค้น เพื่อการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
27 วิจัยระบบการลงเวลาด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่ายอินทอร์เน็ต
28 การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
ปี พ.ศ. 2549
29 การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น