ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญ สายะสถิตย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จรีย์ ศรีสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 2
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ประสบการณ์ 5 ปีแรกการผ่าตัดหัวใจ ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 การผ่าตัดรักษาหัวใจสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะซืมเศร้าในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิด
4 ประสบการณ์ 5 ปีแรกการผ่าตัดหัวใจ ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
5 การผ่าตัดรักษาหัวใจสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะซืมเศร้าในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิด
6 การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงเครื่องดูดของเหลวความดันต่ำ (Low presure suction) ที่ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
8 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะปัจจัยร่วมของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนชาย
ปี พ.ศ. 2549
9 การปรับปรุงเครื่องดูดของเหลวความดันต่ำ (Low pressure suction) ที่ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
ปี พ.ศ. 2548
10 จำแนกจำนวนดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2548