ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุรงค์ สุภาพพร้อม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 3
5 2552 1
6 2551 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่ติดฉลากด้วย 3,6-ไดอะมิโนคาร์บาโซล
ปี พ.ศ. 2557
2 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการจับยึดกับกรดนิวคลีอิกของพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีการแทนที่นิวคลีโอเบสด้วยยูนิเวอร์ซอลเบสบางชนิด
ปี พ.ศ. 2556
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของยูจีนอล เพื่อพัฒนาเป็นยาชาเฉพาะที่และยาสลบในสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 การสังเคราะห์ 4-อะมิโน-เอ็น-อะมิโนพิโรลิดีน คาร์บอกซิลิกแอซิด เพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมในพิโรลิดีนเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่
5 การสังเคราะห์ 4-อะมิโน-เอ็น-อะมิโนพิโรลิดีน คาร์บอกซิลิกแอซิด เพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมในพิโรลิดีนเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่
6 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในฮว่านง็อก
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในฮว่านง็อก
ปี พ.ศ. 2551
8 การสังเคราะห์ยูจีนอลและอนุพันธ์
9 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการจับยึดกับกรดนิวคลีอิกของพิโรลิดีนเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็น 3-อะมิโนพิโรลิดีน-4-คาร์บอกซิลิกแอซิด
10 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของยูจีนอล เพื่อพัฒนาเป็นยาชาเฉพาะที่และยาสลบในสัตว์น้ำ