ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรัก อินทร์เสวก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพย์ติดซ้ำ ของผู้ติดยาเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา
2 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพย์ติดซ้ำ ของผู้ติดยาเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา
3 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพย์ติดซ้ำของผู้ติดยาเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา