ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกลณี เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2535 2
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา
2 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
3 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา (ปี 2554)
4 ความสามารถในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
5 รายรับภาษีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและระดับความเป็นเมืองของชุมชน
6 รายรับภาษีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและระดับความเป็นเมืองของชุมชน
ปี พ.ศ. 2535
7 การศึกษาถึงแบบแผนของวงจรต่อเนื่องระหว่างการผลิตกับการตลาดของผักและผลไม้ส่งออกของจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
8 การศึกษาถึงแบบแผนของวงจรต่อเนื่อง ระหว่างการผลิตกับการตลาด ของผักและผลไม้ส่งออก ของจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย