ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คเชนทร์ แดงอุดม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการแพร่ของอนุภาคด้วยการกระเจิงแสงแบบไดนามิกส์
2 การศึกษาอุณหภูมิการแยกเฟสและรวมเฟสของของเหลวผสมโดยเทคนิคการกระเจิงแสง
ปี พ.ศ. 2558
3 เลเซอร์กระจายลำแสงแบบเส้นสำหรับปฏิบัติการ การสะท้อนและหักเหของแสง
4 การกระจายสเปกตรัมของหลอดเอลอีดีและผลกระทบต่อการการมองเห็นของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2556
5 การตรวจวัดคลื่นบนผิวของเหลวที่เกิดจากการการสั่นสะเทือนของอาคารโดยเทคนิคการกระเจิงของแสง
ปี พ.ศ. 2555
6 การตรวจวัดคลื่นบนผิวของเหลวที่เกิดจากการการสั่นสะเทือนของอาคารโดยเทคนิคการกระเจิงของแสง
ปี พ.ศ. 2546
7 การวัดเวลาการคืนตัวของของเหลวผสมเมทานอล/ไซโคลเฮกเซนในสนามแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสง / คเชนทร์ แดงอุดม
8 การวัดเวลาการคืนตัวของของเหลวผสมเมทานอล/ไซโคลเฮกเซนในสนามแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสง /