ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณากร เจริญวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- คุณากร เจริญวงษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 Thailand ICT Indicators 2005
ปี พ.ศ. 2547
2 รอบรู้ไอที เล่ม 3
ปี พ.ศ. 2546
3 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2544
4 รอบรู้ไอที เล่ม 1