ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัมภีร์ สุขสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2550 1
3 2547 2
4 2546 3
5 2545 2
6 2542 1
7 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าสมรรถนะสูง
2 ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะและความร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง (DAS)
3 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
ปี พ.ศ. 2550
4 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
5 เครื่องมือวัดแคลเซี่ยมที่ละลายในน้ำและความกระด้างของน้ำ
6 รายงานการวิจัยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ รุ่นที่4
ปี พ.ศ. 2546
7 รายงานการวิจัยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
8 ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก
9 รายงานการวิจัยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ รุ่นที่3
ปี พ.ศ. 2545
10 ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)
11 รายงานการวิจัยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ รุ่นที่2
ปี พ.ศ. 2542
12 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี พ.ศ. 2541
13 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์