ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมคาย นิลประภัสสร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 วิวัฒนาการของกลอนบทละคอน
ปี พ.ศ. 2527
2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2526
3 สุนทรียลักษณ์ในกนกนคร
ปี พ.ศ. 2525
4 อลังการในมหาชาติคำหลวง
ปี พ.ศ. 2522
5 พระนิพนธ์ประเภทคำหลวงของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร
ปี พ.ศ. 2520
6 ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ปี พ.ศ. 2519
7 สมุทรโฆษคำฉันท์ส่วนที่แต่งสมัยกรุงศรีอยุธยา : การวิเคราะห์และวิจารณ์เชิงประวัติ
8 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์
ปี พ.ศ. 2518
9 พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์
ปี พ.ศ. 2517
10 ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ
ปี พ.ศ. 2516
11 บทละครพูดร้อยแก้ว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ความงามในทวาทศมาส
13 วรรณกรรมลานนาไทยเรื่องหงส์หินของเจ้าสุริยวงศ์
ปี พ.ศ. 2513
14 ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เปรียบเทียบกับ เรื่องอาบูหะซันในนิยายอาหรับราตรี ฉบับภาษาอังกฤษ
15 "รุไบยาตของฮะกิม โอมาร์คัยยาม พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์"
16 กษัตริย์ในวรรณคดีไทย