ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 1
2 John Morris 1
3 นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2548 1