ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เปรียบเทียบผลของการใช้ แผ่นยาเฟนทานิลชนิดแปะผิวหนังร่วมกับเครื่องระงับความปวดด้วยตัวเองและการชื่อคเรื่องระงับความปวดด้วยตัวเองอย่างเดียว ในการระงับความจ็บปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใน รพ.ศรีนครินทร์
2 การศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดในระยะสั้นด้านต่างๆ ของทารกที่เกิดก่อนกำหนดระยะท้ายและทารกครบกำหนดที่เกิดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
3 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
5 ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน
6 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
7 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุ์กรรมของยีน CYP3A5 และ MDR1 และขนาดยา tacrolimus ที่ใช้และความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
8 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีโดยสารยับยั้งโปรตีนกลุ่มไคเนส
9 ผลการปกป้องของสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
10 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
11 ผลของเมลาโทนินต่อภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
12 การพัฒนาการตรวจวินิจเชื้อในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex ในสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Immunochromatographic assay (ICA) และ Real-time Polymerase Chain Reaction
13 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
ปี พ.ศ. 2551
14 การนำความรู้ใช้ความรู้ทางเวชศษสตร์ฟื้นฟูไปใช้เวชปฏิบัติ
15 การเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในไตรมาสที่สอง:ประสบการณ์ 14 ปี ที่ รพ. ศรีนครินทร์
16 การดื้อยาฟลูโคนาโซลในเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ และการแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา
17 การสำรวจหาเชื้อราก่อโรคกลุ่มแบล็คยีสต์และเชื้อราที่ใกล้เคียงจากสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
18 การพัฒนาอาหารวุ้นฟักทองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ
19 ความคงตัวทางเคมีและประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อของ 70% แอลกอฮอล์หลังเปิดใช้