ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 2
7 1086 2
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพาราด้วยอินเตอร์ดิจิตอลอิเล็กโตรด
2 ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่าเครือข่ายสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2553
3 การบำบัดอากาศปนเปื้อนด้วยเมทานอลและโทลูอีนโดยการกรองชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
5 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2551
6 การบำบัดอากาศปนเปื้อนด้วยเมทานอลและโทลูอีนโดยการกรองชีวภาพ
7 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2550
8 ตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทอรนิกส์ทำจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
9 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
10 โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน
ปี พ.ศ. 2549
11 การบำบัดอากาศปนเปื้อนด้วยเมทานอลและโทลูอีนโดยการกรองชีวภาพ
12 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 เครื่องมือวัดระดับของเหลวด้วยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าผลิตจากแผ่นวงจรพิมพ์
14 เครื่องมือวัดความเร็วของของเหลวด้วยการวัดอัตราการลดลงของสนามไฟฟ้า
15 เครื่องเฝ้าระวังปริมาณสารน้ำสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก