ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญชัย จ้อยเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การประยุกต์ใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
2 การประยุกต์ใช้น้ำมันหล่อลื้นใช้แล้ว เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ
3 เครื่องบรรจุไข่อัตโนมัติ
4 เครื่องหว่านอาหารกุ้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
5 เครื่องผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งแบบสูญญากาศและแบบเติมแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
6 เครื่องบรรจุไข่อัตโนมัติ
7 เครื่องบรรจุไข่อัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2547
8 เครื่องหว่านอาหารกุ้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
9 เครื่องผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งแบบสูญญากาศและแบบเติมแก๊ส
ปี พ.ศ. 2542
10 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2539
11 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
12 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
13 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2538
14 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ