ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญจิตร สันติประชา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์และตำแหน่งของเมล็ดบนช่อดอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2554
2 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
3 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
5 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2549
7 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2546
8 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2537
10 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
11 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น