ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
2 การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH แบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตในน้ำยาง
7 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้า
8 การสกัดสารจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum) และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)
ปี พ.ศ. 2552
10 การสกัดสารจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum) และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดโลหะในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
13 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เถ้าลอย
ปี พ.ศ. 2546
14 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
15 การศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดโลหะในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
16 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2545
17 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เถ้าลอย
18 การศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดโลหะในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
19 การศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดโลหะในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
20 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เถ้าลอย
21 อิทธิพลของการใช้พลาสติกรีไซเคิล ต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
22 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เถ้าลอย