ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา เจริญลาภ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 3
4 2548 1
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 1
8 2540 1
9 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคสำหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2 การกำจัดสีย้อมด้วยเม็ดบีดถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินปริมาณและลักษณะน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4 การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร
5 การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2557
6 ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสีย จากพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ปรับปรุงประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษสา และย้อมสีด้าย โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 ปรับปรุงประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษสา และย้อมสีด้าย โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2548
9 อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
11 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
ปี พ.ศ. 2546
12 อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2545
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2540
14 การบำบัดตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และนิเกิลในน้ำเสีย ชุมชนเมืองเพชรบุรี โดยใช้ดินในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับ พืช