ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา อุ้มอารีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 2
3 2550 1
4 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
2 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโภชนเภสัชในการผลิตข้าวเหนียวดำนึ่งและผลิตภัณฑ์
4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโภชนเภสัชในการผลิตข้าวเหนียวดำนึ่งและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2550
5 การใช้กลีเซอรีนและกัมอะราบิกในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของวัตถุดิบและขบวนการผลิตต่อคุณภาพของขนมอบพองจากข้าวเหนียวหัก = Effects of raw materials and processing methods on product quality of baked snacks produced from broken glutinous rice / ขนิษฐา อุ้มอารีย์