ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา หาญสูงเนิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของ rutheium(II) กับลิแกนด์2,3(diphenylazo)pyridine
2 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของสารประกอบ Ruthenium(II)กับลิแกนด์ 2,2:6,2 -terpyridine และ 5-chloro-2(phenylazo)pyridine
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาผลของลิแกนด์ในสารประกอบเชิงซ้อนของรูทีเนียมต่อการจับกับ DNA และต่อประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
4 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของรูทีเนียมกับลิแกนด์ 5-bromo-2-(pheylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล
6 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของสารประกอบ Ruthenium(II)กับลิแกนด์ 2,2:6,2 -terpyridine และ 5-chloro-2(phenylazo)pyridine
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาผลของลิแกนด์ในสารประกอบเชิงซ้อนของยูทีเนียมต่อการจับกับ DNA และต่อประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาการดูดกลืนและการเปล่งแสงของสารไวโอแลนโทรนในขบวนการเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาการดูดกลืนและการเปล่งแสงของสารไวโอแลนโทรนในขบวนการเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษาการดูดกลืนและการเปล่งแสงของสารไวโอแลนโทรนในขบวนการเคมีไฟฟ้า
11 การศึกษาการดูดกลืนและการเปล่งแสงของสารไวโอแลนโทรนในขบวนการเคมีไฟฟ้า