ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การสลายไตรคลอโรเอทิลีนโดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในถังปฏิกรณ์แบบแอนนูลาร์แบทช์ที่มีการหมุนเวียน
3 การสลายไตรคลอโรเอทิลีนโดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในถังปฏิกรณ์แบบทรูแบทช์ที่มีการหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศสำหรับชุมชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A simple tool development for measuring PM10 to watch the ambient air quality / ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
5 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศสำหรับชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
6 การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการการสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์, เพชร เพ็งชัย
8 การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2548
9 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนโดยกระบวนการเคมี-กายภาพ เพื่อนำมาใช้สำหรับเกษตรกรรม