ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 23
2 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
3 ธรรมนูญ โปรดปราน 9
4 วิลัสนา โพธิ์ศรี 8
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
6 มุทิตา มีนุ่น 7
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 โครงการวิจัย Matching Fund 4
9 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
10 มณี วิทยานนท์ 3
11 ภาวิณี ชินะโชติ 3
12 สินีนาถ สุขไกว 2
13 สนธิยา แซ่ล่อ 2
14 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
15 ปัทมา ชูอ๋อง 2
16 สิริฤทัย สรรพพันธ์ 2
17 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
18 บัญชา อุไรกุล 2
19 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
20 ไพรัตน์ โสภโณดร 2
21 ปิยฉัตร แมนมาศวิหค 1
22 ปรียากมล จันทร์สง 1
23 นงพร โตวัฒนะ 1
24 ปิยกาญจน์ ใจเสียง 1
25 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
26 วรรณพ วิเศษสงวน 1
27 เอกรัฐ คำเจริญ 1
28 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
29 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
30 ดวงพร คันธโชติ 1
31 Kongkarn Kitrongrote 1
32 เบญจพร สุขเจริญ 1
33 ชนากานต์ เกตุแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2557 6
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 3
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 3
15 2544 4
16 2543 11
17 2542 1
18 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
3 การพัฒนากระบงนการอบแห้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากดอกกาแฟ
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
5 คุณลักษณะและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวเจ้ากล้องและข้าวเหนียวกล้องที่มีรงควัตถุในประเทศไทย
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
7 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
9 การผลิตสารให้กลิ่นรสและสารให้สีจากวัสดุเศษเหลือจากกุ้งและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
10 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
11 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
12 การสกัดสารให้กลิ่นรสจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม
13 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
ปี พ.ศ. 2555
14 ผลของสารทดแทนกะทิบางชนิดต่อคุณภาพไอศกรีมกะทิ
15 ผลของสารทดแทนกะทิบางชนิดต่อคุณภาพไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2554
16 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2553
17 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2552
18 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
21 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
22 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อ และการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
25 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
26 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งที่สามารถอุ่นซ้ำได้ด้วยเตาไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)
28 ผลของสารพรีไบโอติกบางชนิดที่มีต่อคุณภาพเต้าหู้ปลา
29 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี่จากปลาทูน่า
31 พัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า
32 พัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส
35 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
36 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันทอดและผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งทอด
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนความชื้นปานกลาง
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูสมุนไพรไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2544
39 ผลของปริมาณไขมัน โปรตีนถั่วเหลือง และสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพหมูยอ
40 ผลของโปรตีนนมที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังปลาแซลมอนทอดกรอบปรุงรส
42 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2543
43 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
44 การผลิตไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยปะรมควัน
46 การผลิตซอสปรุงรสสูตรกระเพราจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
47 การปรับปรุงคุณภาพปลาเส้นปรุงรส
48 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด
49 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
50 การศึกษาการลดความเค็มและกลิ่นคาวในน้ำซุปปลาทูน่า
51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาเบญจพรรณ
52 การผลิตเยลลี่ผลไม้โดยใช้กัมจากพืชทดแทนจากเจลาติน
53 ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพในไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
54 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
56 การสกัดสารให้กลิ่นรสจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม