ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลศิริ ศิริวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การปรับปรุงพันธุ์บัวดินโดยใช้หัวดองดึงแห้งบดผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2 การปรับปรุงพันธุ์บัวดินโดยใช้หัวดองดึงแห้งบดผสม ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี พ.ศ. 2550
4 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
5 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
6 การปรับปรุงพันธุ์บัวดินโดยใช้หัวดองดึงแห้งบดผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
7 การปรับปรุงพันธุ์บัวดินโดยใช้หัวดองดึงแห้งบดผสม ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ