ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลยศ สุวันทโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2545 1
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจานเบรกรถจักรยานยนต์ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาการเบรก
2 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์จากกากผักตบชวาและแกลบสำหรับการชนคนเดินเท้า
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝากระโปรงรถยนต์จากแกลบและผักตบชวา เพื่อรองรับการชนคนเดินเท้า
4 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจานเบรกรถจักยานยนต์ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรก
5 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์จากกากผักตบชวา และแกลบสำหรับการชนคนเดินเท้า
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาการใช้พลังงานในเครื่องอัดไฮดรอลิก
ปี พ.ศ. 2554
7 เครื่องทดสอบพฤติกรรมวัสดุความเสียดทาน
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาและปรับปรุงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาและปรับปรุงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาเวลาการเผาหมดและอัตราเร็วการเผาไหม้ของขยะชุมชนผสมลิกไนต์ ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาและปรับปรุงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน